Etnoinspiracje wspierają i polecają konkurs!!!

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs dla młodzieży licealnej województwa łódzkiego „Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Jego celem jest uwrażliwienie młodzieży na otaczającą ją rzeczywistość kulturową, umożliwienie im szerszej wypowiedzi na jej temat oraz rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się stylem popularnonaukowym w wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Hasło konkursu na rok szkolny 2015/2016 to: „Wątki kryminalne w kulturze popularnej”.
Organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatek/ów.

regulamin_konkursu_wersja finalna