Język hiszpański dla Seniorów

W co drugą środę o godzinie 10.00 zapraszamy na zajęcia języka hiszpańskiego.

Pierwsze zajęcia w 2016 roku odbędą się 13 stycznia.

Lektor – Michał Wituła

Zajęcia odbywają się za dobrowolną opłatą na cele statutowe Etnoinspiracji.