Spotkanie z cyklu Medycyna naturalna z różnych stron świata

27 listopada Cezary Kwiatkowski opowiadał o możliwościach zastosowania w życiu codziennym medycyny chińskiej.

Projekt Seniorzy rozśpiewani kreatywnością i pasją! realizowany przez Etnoinspiracje i dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS 2014-2020