Zwycięzcy konkursu „Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje

I. Edycja Konkursu „Kultura we współczesnym świecie – spotkania, dialogi i dygresje” rozstrzygnięta.
Komisja Konkursowa złożona z pracowniczek/pracowników naukowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w składzie:
– prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney –  Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej,
– dr hab. Ryszard Machnikowski prof. nadzwyczajny UŁ – Kierownik kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej,
– dr hab. Elżbieta Durys prof. nadzwyczajny UŁ – Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów,
dr Dorota Klewer – Zakład Studiów Latynoamerykańskich,
– dr Maciej Paszyn – Katedra Badań Niemcoznawczych,
dokonała przeglądu i oceny nadesłanych prac konkursowych. Do finału ustnego zakwalifikowano 6 osób
W finale ustnym oceniano rozmowę dotyczącą samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej, odpowiedź na pytanie z zakresu tematyki konkursu oraz wypowiedź o wybranych lekturach.
Komisja Konkursowa podzieliła I nagrodę finansową w wysokości 1000 PLN  ex equo na dwie po 500 PLN i przyznała  je Natalii Chuszcz i Natalii Wille
Postanowiono nie przyznawać II nagrody, a nagrody rzeczowe w formie książek przyznano Michałowi Zalewskiemu – III miejsce i Natalii Maciąg – IV miejsce
Nauczycielki i nauczyciele sprawujący opiekę nad laureatkami/laureatami konkursu otrzymali również nagrody rzeczowe w formie książek oraz dyplomy z podziękowaniami.
Pani dr Grażynie Zygadło dziękujemy za sporządzenie protokołu Komisji, a zwycięzcom gratulujemy!

Specjalne podziękowania dla dr Marii Eleonory Hebisz za nawiązanie z nami współpracy:)